Menu
A+ A A-

Framtidsdrømmer

En kvalitativ studie av mennesker med lett grad av utviklingshemning og deres drømmer for framtiden.

Mennesker med utviklingshemning er en marginalisert gruppe som ofte blir fortolket av andre og har begrenset innvirkning i planleggingen av eget liv. De strukturelle rammene i form av fastlagte tjenester fører til at det gis lite rom for egne ønsker og preferanser (Kittelsaa, 2008). Formålet med denne studien var å belyse hvordan mennesker med lett grad av utviklingshemning opplevde sin nåværende situasjon og hvilke tanker og drømmer de hadde for egen framtid.

Studiet fant at informantene hadde mange tanker og drømmer for framtiden. De presenterte sine framtidsdrømmer i sammenheng med tidligere mestringserfaringer og viste til viktigheten av støttende og bekreftende relasjoner. Da andre ikke så og bekreftet deres drømmer for framtiden, kan det føre til at en gir opp. Det protesteres mot at andre kan fortelle en hva en kan og ikke kan gjøre.

Flere informanter skilte mellom det de anså som realistiske og urealistiske drømmer, men de påpekte at det var viktig å drømme, da det ga motivasjon. I presentasjonene av seg selv kom de ulike sidene ved hver informant frem. Disse presentasjonene fortalte hvordan informantene ønsket å fremstå og at de benyttet flere identiteter i hverdagslivet, som blant annet ”den nøyaktige på arbeid”, ”den kreative” og ”musikeren”.

Her kan du laste ned Masteroppgaven skrevet av Ingunn Skipnes og Ina Kambo ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, våren 2013.

Vi skal få ny nettside

Vi er i gang med å lage en ny nettside, og vil derfor ikke oppdatere denne siden inntil videre. Vi ses!

Les mer

Framtidsdrømmer

En kvalitativ studie av mennesker med lett grad av utviklingshemning og deres drømmer for framtiden. Mennesker med utvi...

Les mer

Det nye styret i LUPE

Etter det siste Landsmøte i LUPE, er det følgende som sitter i det nye sentralstyret.    Sentralstyre: Leder: Harald...

Les mer