Menu
A+ A A-

Det nye styret i LUPE

Etter det siste Landsmøte i LUPE, er det følgende som sitter i det nye sentralstyret.   

Sentralstyre:

  • Leder: Harald Hansen
  • Nestleder: Solveig Klinkenberg
  • Kasserer: Yngvar Bjarne Hurlen
  • Sekretær: Geir Hanssen 
  • Styremedlem: Ann Jorid Strømholt
  • 1. vara: Magne Skjetne
  • 2. vara: Linda Djuve 
  • 3. vara Synnøve Tisland

Sentralstyret foreslo Helga Jørgensen, Erna Drønnesund, Ivar Tolstad og Turid Jahren til valgkomiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Revisor ble: Knudsen Revisjonsbyrå AS

Mitt hjem-min arbeidsplass

Prosjektet "Mitt hjem – Min arbeidsplass" handler om å få hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Det er noe annet å ...

Les mer

Framtidsdrømmer

En kvalitativ studie av mennesker med lett grad av utviklingshemning og deres drømmer for framtiden. Mennesker med utvi...

Les mer

Det nye styret i LUPE

Etter det siste Landsmøte i LUPE, er det følgende som sitter i det nye sentralstyret.    Sentralstyre: Leder: Harald...

Les mer